Velkommen til Portal Ejendomsservice - din partner til professionel styring af din udlejningsejendom

Vi tilstræber at bygge bro mellem udlejer og lejer, og mener vi gennem åbenhed, fairness og ærlighed, skaber den tillid, som er vigtig i et aftaleforhold.

Et ordsprog siger "skomager bliv ved din læst" I dette er der flere sandheder, fordi man kun gennem specialisering bliver fuldstændig effektiv i sit virke.

I de senere år har det vist sig at investering i fast ejendom, er en af de typer investering, der bedst sikrer ønskede pensionsmål. Derfor har flere og flere "ikke fagfolk" erhvervet udlejningsejendomme uden nødvendigvis at have forudsætningerne for, på en effektiv måde at vedligeholde investeringen.

Udover den løbende drift, handler det også om, at investeringen værdisikres gennem løbende fornyelse og vedligeholdelse.

Når man ikke til daglig arbejder med disse forhold, så risikerer man nemt, at investeringen ikke forløber optimalt.

Hos Portal Ejendomsservice tager vi alt besværet, og etablerer sammen med kunden, den løsning der passer bedst og sætter kunden i stand til at koncentrere sig om sit fagområde.