Vi tilbyder totaladministration af udlejningsejendomme til erhverv eller private, og skæddersyr den løsning der passer til den enkelte kundes behov.

Vi arbejder overordnet med tre forskellige modul-løsninger, der illustreres i nedenstående tabel

Typer af aftaler
Standard
Tilpasset
Fuld
Opkrævning af leje, a/c vand, varme og fællesudgifter
Oprettelse af lejekontrakt herunder løbende lejereguleringer
Betaling af renter og styring af likviditet
Bogføring
Indberetning til offentlige myndigheder med a-skat, AMBI, lønsumsafgift moms. m.v.
Kontakt mellem lejere og ejer, offentlig myndighed, revisor m.v.
Løbende rapportering pr. brev, mail eller via internettet
Perioderegnskab og rapportering i øvrigt:
-Årsregnskab
-Budget
-Byggeregnskab
-Skattebilag
Byggeadministration
Plan for løbende vedligeholdelse og udskiftning
Viceværtfunktion
Renholdelse
Rådgivning om økonomi og finansiering
Adgang til kreditorkartotek med faste aftalte priser inden for de enkelte fagområder
Syn af lejligheder i forbindelse med fraflytning
Afregning af flyttesager
Udarbejdelse af regnskaber for vand, varme og fællesudgifter
24 timers vagtservice
Nøgleservice
Skadesservice
Nyhedsservice