Portal Ejendomsservice har kontakt til og aftale med leverandører, der dækker stort set alle de behov for assistance, der kan tænkes i forbindelse med Deres ejendom. Med de tilknyttede leverandører er der indgået faste aftaler om de mest gængse arbejder, således at pris, udførelsestid m.v. er fastlagt på forhånd. Aftalerne indebærer at både lejer og ejer meget hurtigt kan danne sig et overblik i forbindelse med fraflytning, og i langt de fleste tilfælde afregne kort tid efter synet af lejligheden er gennemført.

Den enkelte ejer kan tilknytte sine egne leverandører til sin(e) ejendom(me). Disse vil på foranledning blive oprettet i systemet, og har ejer (og for den sags skyld lejer) adgang via et password til leverandørmodulet, så kan man hurtigt slå op for at finde telefonnummer og andre relevante oplysninger.