Port@l er vores interaktive del af vores hjemmeside, hvor der via tildelte rettigheder gives adgang til vores omfattende database.

Ved opbygningen af databasen har vi tilstræbt at skabe et digitalt værktøj - stam- og bilagsmappe, således at alle de informationer og oplysninger, der kan tænkes at vedrøre ejendommen findes elektronisk.

De løbende registreringer vil ligeledes være tilgængelige, og muligheden for interaktivitet gør at databasen altid er opdateret efter kundens ønsker. Registrering, opbevaring og adgang til data sker efter registerlovgivningens regler.

Databasen er opbygget i følgende hovedmoduler:

Stamoplysninger - skøde, tegningerner, BBR meddelelse etc.

Lejeforhold - lejekontrakt, synsrapporter, billeder før og efter fraflytning, varmeopgørelse etc.

Budget - finansbudget, vedligeholdelsesplaner etc.

Bogføring - bogføringskladde, kontokort, saldobalance, debitoroversigt, kreditoroversigt

Årsregnskab - selve årsregnskabet, revisionsprotokol, skattebilag m.v.

Leverandørkartotek - leverandørfortegnelse, prisaftaler, forsyningsaftaler, serviceaftaler

Ejeren af den enkelte ejendom har naturligvis adgang til samtlige informationer, således som det ville være tilfældet hvis kunden selv forestår administrationen af ejendommen.

Som en nyskabelse kan ejeren vælge at lade lejerne få adgang til de oplysninger der er relevante for ham eller hende. Yderligere vil der blive skabt mulighed for at kommunikationen med lejerne sker elektronisk.