Rådgivning

Løbende økonomisk rådgivning, herunder overvågning af ejendommens lån kan aftales individuelt efter behov eller ved et årligt møde, hvor ejendommens forhold gennemgås. Det er vores erfaring at ejere, der løbende har dannet sig et overblik over ejendommens ”helbredstilstand” såvel fysisk som økonomisk står bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer, herunder minimere tabsrisici, og øge chancen for økonomisk gevinst.

Portal ejendomsservice har kontakt til professionelle advokater i sager af mere indviklet juridisk karakter; men samarbejder gerne med kundens advokatforbindelse i sager der kræver juridisk bistand.

På samme måde som ejere af udlejningsejendomme kan gøre brug af vores faciliteter, tilbyder vi også ejerforeninger, at bistå med alle former for assistance som måtte ønskes. Vi tilbyder at skræddersy en løsning netop til den enkelte ejerforenings behov.

Private andelsboligforeninger tilbydes administrationsaftale der tilpasses den enkelte boligforenings behov.