Ejer kan vælge graden af rapportering til at foregå månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt.
Rapportering kan foregå enten via almindelig post eller via mail.

Såfremt kunden har tilmeldt sig adgang via internettet med det tildelte password får ejer adgang til at kunne se alle oplysninger, der vedrører de ejendomme som han/hun ejer, og som er tilmeldt systemet.