Syn af lejligheder gennemføres af vores faguddannede inspektører, der har stor ekspertise i byggemæssige forhold.

På grundlag af de synsrapporter der udarbejdes vil der som hovedregel kunne ”afregnes” med det samme, således at lejer og ejer kender omfanget af arbejdet i forbindelse med fraflytning. Se under leverandørkartotek.

I forbindelse med syn af lejeligheder vil der blive taget før og efter billeder, der beskriver det lejedes tilstand, både i forbindelse med fraflytning og indflytning. Billederne vil være tilgængelige for både ejer og lejer, styret via det adgangspassword enhver ejer og lejer bliver tildelt. Formålet med denne nyskabelse er, at skabe åbenhed omkring de flytteopgørelser, der så ofte har medført store uoverensstemmelser mellem ejer og lejer. Hos Portal Ejendomsservice skal opgørelsen være fair, d.v.s. den skal afspejle det ”forbrug” lejer har haft i lejeperioden. Hos Portal Ejendomsservice vil man således ikke se opgørelser, hvor lejer bliver opkrævet for ydelser der enten ikke bliver udført, eller som ikke er fuldt ud nødvendige.