Kunden kan tilmelde sig løbende periodisk vedligeholdelse. Dette indebærer at vores faguddannede teknikere gennemfører et syn af ejendommen, og udarbejder en synsrapport. Denne rapport vil danne grundlag for en aftale med kunden om, hvilke arbejder der skal sættes penge af til i de enkelte tidsperioder. I de budgetter der udarbejdes for fremtiden for ejendommen vil der såvel økonomisk som likviditetsmæssigt blive taget højde for at de aftalte arbejder skal udføres.

Kunder kan til enhver tid fravælge at de pågældende opgaver skal udføres, i det omfang der ikke allerede på kundens vegne og efter aftale med kunden er indgået aftale med leverandører.

På samme måde kan kunden tilmelde sig at få udført viceværtfunktioner og aftale om pasning af ejendommens udenomsarealer til fast pris.

Endelig kan der aftales vinterforanstaltninger, således at ejendommens forpligtelser desangående varetages.