Portal Ejendomsservice er en aktivitet under Clauhan Project A/S. Clauhan Project A/S er et selskab i KPK - Gruppen.

Moderselskabet i KPK-Gruppen er KPK INVEST A/S der ejes af Ken Rasmussen. Ken Rasmussen er administrerende direktør i de nævnte selskaber, og initiativtager til denne nye aktivitet. Ken Rasmussen er uddannet statsautoriseret revisor og har i sin erhvervskarriere arbejdet med en stor vifte af problemstillinger inden for dansk erhvervsliv, og har således gennem sit virke høstet stor anerkendelse for sit arbejde og udført rådgivning.

 

Ken Rasmussen ejer privat andele i flere erhvervsejendomme, og har således stor erfaring med de problemstillinger der knytter sig til det at eje fast ejendom.

Portal Ejendomsservice ønsker gennem professionel servicering af kunder med udlejningsejendomme i Danmark, at skabe merværdi for såvel ejerne af ejendommene (kunderne), som for lejerne. Fairness skal være i højsædet, således at lejerne gennem deres kontakt med Portal Ejendomsservice, får en oplevelse af fair og professionel håndtering af lejeforholdet.

Portal Ejendomsservice tilbyder totaladministration af udlejningsejendomme, omfattende administration af ejendommen, lønadministration, bogholderi, regnskabs- og budgetudarbejdelse, viceværtfunktioner, løbende tilsyn med henblik på vedligeholdelsesopgaver, renholdelse af ejendommens arealer - kort sagt Portal Ejendomsservice tilbyder professionel håndtering af alle arbejdsopgaver vedrørende drift af udlejningsejendomme. mere info

En af hjørnestenene i Portal Ejendomsservice er, at såvel ejere som lejere via vores internet-portal kan få adgang til vores omfattende database. mere info

Portal Ejendomsservice arbejder sammen med realkreditinstitutter, banker, revisorer, advokater samt øvrige leverandører i forbindelse med ejendommens drift. I leverandørkartoteket vil der blive opbygget prisaftaler med de enkelte leverandører, som vores kunder, hvis de har tilvalgt denne funktion, kan benytte sig af. mere info